A Biztonságos étrend-kiegészít? programról - A személyi jogos gyógyszerészek figyelmébe


Tisztelt Személyi Jogos Gyógyszerész!

Örömmel tájékoztatom, hogy a hosszas el?készít? folyamatot lezárva végre elindulhat a biztonságos étrend-kiegészít? program. A programhoz eddig csatlakozott gyógyszertáraknak a Hungaropharma Zrt. és a Phoenix Pharma Zrt. közrem?ködésével a napokban kerül kiszállításra a program logója, ezt a csatlakozott gyógyszertár az officinában kihelyezheti. A logók kiszállítása várhatóan január 20-ig valamennyi csatlakozott gyógyszertárba befejez?dik.

A program tényleges elindításáról a MÉKISZ, a gyógyszer-nagykeresked?k és a Kamara képvisel?i a január 22-vel kezd?d? hét els? felében sajtótájékoztatón számolnak be és elindul a program társadalmi kommunikációja is. A program hivatalos indítása a sajtótájékoztatót követ?en történik meg.

A program célja, hogy a csatlakozó szervezetek közrem?ködésével megfelel? és garantált min?ség? étrend-kiegészít?k forgalmazását biztosítsuk, beleértve a hamisításmentességet. Ez a gyógyszertáraknak törvényben rögzített egészségügyi feladata és a gyógyszerészek szakmai/etikai kötelessége is.

A program lényege, hogy

- a programhoz önkéntesen csatlakozott étrend-kiegészít? gyártók és forgalmazók valamint gyógyszer-nagykeresked?k vállalják, hogy csak megfelel? min?ségtanúsítási eljárással garantált, biztonságos étrend-kiegészít?ket, speciális gyógyászati célra szánt tápszereket vagy élelmiszereket forgalmaznak,

- a programhoz önként csatlakozott gyógyszertárak pedig azt vállalják, hogy csak a programban részt vev? beszállítótól szereznek be lakossági értékesítésre szánt étrend-kiegészít?ket, speciális gyógyászati célra szánt tápszereket vagy élelmiszereket – természetesen a „profilrendelet” el?írásainak figyelembe vételével.

A Biztonságos Étrend-kiegészít? Program alapítói a MÉKISZ, a MAGYOSZ, a HENT, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége és a gyógyszerészek képviseletében a Kamara. A szabályzat értelmében a csatlakozás a gyártók-forgalmazók, a nagykereskedelmi tevékenységet végz?k és a gyógyszertárak valamint egyéb, az érintett termékkör forgalmazására jogosultak részére – a szabályzat elfogadásának kötelezettségével – biztosított. A már csatlakozott gyártók, forgalmazók, nagykeresked?k és gyógyszertárak, valamint a támogatók listája a MÉKISZ honlapján (www.mekisz.hu) az önszabályozás menüpont alatt megtalálható és ott olvasható a szabályzat, a követelményrendszer, a kockázatértékel? adatlap, a beszállítói nyilatkozat valamint a gyógyszertárak csatlakozási nyilatkozata is.

Azok a gyógyszertárak, amelyek eddig nem csatlakoztak, csatlakozási szándékukat a csatlakozási nyilatkozat kitöltésével és a Kamara hivatalába történ? eljuttatásával nyilváníthatják ki.

 

Budapest, 2018. január 11.

Dr. Hankó Zoltán
elnök