A Kamara elnökségének nyilatkozata a hamisított gyógyszerek forgalmazásáról


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2017. május 12-i ülésén az alábbi nyilatkozat közzétételér?l döntött:

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége (továbbiakban: Kamara) az utóbbi id?ben egyre többször szembesül olyan megnyilatkozásokkal, nyilatkozatokkal, újságcikkekkel, rádió- és tv-m?sorokkal, amelyekben olyan állítások hangzanak el, melyek szerint hazánkban nagy ütemben növekszik a hamisított gyógyszerek száma és forgalma, és ?a gyógyszerek hamisításában gyógyszertárak is részt vesznek?.

Ezzel szemben tény, hogy a magyarországi gyógyszerellátás felügyeletéért felel?s hatóság hamisított gyógyszereket egyetlen gyógyszertárban sem foglalt le és a Kamarának sincs tudomása olyan bejelentésr?l, amely szerint hazai gyógyszertárban bárki hamisított gyógyszert vásárolt volna. Ez a szigorú (zárt forgalmazási rendet megkövetel?) jogszabályi rendelkezéseknek, a hatóságok szakszer? tevékenységének és a gyógyszerészek elkötelezettségének együttes eredménye.

A gyógyszerekbe, a gyógyszertárakba és a gyógyszerészekbe vetett bizalom fontos feltétele a terápia eredményességének és annak, hogy a gyógyszerre szoruló betegek megfelel?en vegyenek részt saját egészségük meg?rzésében és helyreállításában. A gyógyszertárak szakmai tevékenységéért és szabályszer? gazdálkodásáért ma már a gyógyszerészek ? akik egyben a Kamara tagjai is ? teljes kör? felel?sséggel rendelkeznek. Így nemcsak a jogszabályi el?írásokat, hanem hivatásuk szakmai és etikai normáit is be kell tartaniuk. Ezen szabályok betartása garantálja, hogy hamisított gyógyszer a gyógyszertárba nem kerülhet be és így onnan nem is értékesíthet?.

Mindezekre tekintettel a Kamara elvárja, hogy a gyógyszerek hamisításával kapcsolatos közbeszédben a fentiekre legyenek figyelemmel.

Budapest, 2017. május 12.

A Kamara elnöksége nevében:

Dr. Hankó Zoltán
elnök