A Kamara elnökségének nyilatkozata a hamisított gyógyszerek forgalmazásáról


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2017. május 12-i ülésén az alábbi nyilatkozat közzétételéről döntött:

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége (továbbiakban: Kamara) az utóbbi időben egyre többször szembesül olyan megnyilatkozásokkal, nyilatkozatokkal, újságcikkekkel, rádió- és tv-műsorokkal, amelyekben olyan állítások hangzanak el, melyek szerint hazánkban nagy ütemben növekszik a hamisított gyógyszerek száma és forgalma, és „a gyógyszerek hamisításában gyógyszertárak is részt vesznek”.

Ezzel szemben tény, hogy a magyarországi gyógyszerellátás felügyeletéért felelős hatóság hamisított gyógyszereket egyetlen gyógyszertárban sem foglalt le és a Kamarának sincs tudomása olyan bejelentésről, amely szerint hazai gyógyszertárban bárki hamisított gyógyszert vásárolt volna. Ez a szigorú (zárt forgalmazási rendet megkövetelő) jogszabályi rendelkezéseknek, a hatóságok szakszerű tevékenységének és a gyógyszerészek elkötelezettségének együttes eredménye.

A gyógyszerekbe, a gyógyszertárakba és a gyógyszerészekbe vetett bizalom fontos feltétele a terápia eredményességének és annak, hogy a gyógyszerre szoruló betegek megfelelően vegyenek részt saját egészségük megőrzésében és helyreállításában. A gyógyszertárak szakmai tevékenységéért és szabályszerű gazdálkodásáért ma már a gyógyszerészek – akik egyben a Kamara tagjai is – teljes körű felelősséggel rendelkeznek. Így nemcsak a jogszabályi előírásokat, hanem hivatásuk szakmai és etikai normáit is be kell tartaniuk. Ezen szabályok betartása garantálja, hogy hamisított gyógyszer a gyógyszertárba nem kerülhet be és így onnan nem is értékesíthető.

Mindezekre tekintettel a Kamara elvárja, hogy a gyógyszerek hamisításával kapcsolatos közbeszédben a fentiekre legyenek figyelemmel.

Budapest, 2017. május 12.

A Kamara elnöksége nevében:

Dr. Hankó Zoltán
elnök