A MOK tájékoztatója az EESZT-r?l - MOK


Az alábbiakban a Magyar Orvosi Kamara honlapján megjelent, az EESZT-r?l szóló tájékoztatást olvashatják.

 

Tisztelt Doktorn?, Tisztelt Doktor Úr!

Mint bizonyára Ön is tudja, november 1-t?l valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kellett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT-hez). Az EESZT szolgáltatásaival jelent?sen megkönnyebbíti az Ön munkáját, hiszen biztosítja, hogy kezelt betegeir?l a diagnózishoz és a terápiaválasztáshoz szükséges minden, korábban az EESZT-be feltöltött adat és információ a rendelkezésére álljon.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a gyógyszertárak EESZT-hez csatlakoztatása befejez?dött és december 16-tól valamennyi gyógyszertár képes az e-receptek fogadására és expediálására. Ezért kérjük, hogy a gyógyszerrendelés során használja az EESZT-t, ha pedig az Ön csatlakoztatására eddig nem került sor, informatikai szolgáltatójának a közrem?ködésével ezt lehet?leg december végéig tegye meg.

A pilot id?szakban és a november 1-t?l eltelt hetekben a vényíró programok, az EESZT és a gyógyszertári informatikai rendszerek összehangolása folyamatos volt és számos olyan problémát sikerült megoldani, ami a betegek ellátását megnehezítette.  Az EESZT használata és az e-receptek írása lehet?vé teszi, hogy mindazok az esetleges szoftverproblémák, amelyek a jogszabályi el?írásoknak nem megfelel? receptek írásához vezethetnek, rövid id?n belül, szinte automatikusan megoldódjanak. Ez Önnek, a betegeinek és a betegeit kiszolgáló gyógyszertáraknak is alapvet? érdeke.

Kérve a fentiek figyelembe vételét, tisztelettel:


Budapest, 2017. december 13.

Vartus Gergely
elektronikus egészségügyi 
fejlesztésekért felel?s 
miniszteri biztos

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK