Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó


A XIV. Országos Patikanap megnyitóját az egészségpolitika, a közigazgatás és a társszervezetek országos és megyei képvisel?i jelenlétében Debrecenben, a Pharmagita gyógyszertárban tartották június 7-én.

A Pharmagita Gyógyszertár el?tt már a megnyitó megkezdése el?tt a Magyarország átfogó egészségvédelmi sz?r?programja címet visel? program sz?r?busza állt a nagyközönség szolgálatára, az érdekl?d?knek ingyen nyílt lehet?ségük a legfontosabb élettani paramétereik ellen?rzésére.

A megnyitó ünnepség dr. Újházi Lászlónak, az MGYK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete elnökének, a patika személyi jogos gyógyszerészének szavaival vette kezdetét. Köszöntötte a jelenlév?ket ?

dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán egészségügyért felel?s államtitkárt,
dr. Széles Diánát, Debrecen város alpolgármesterét,
dr. Pósán Lászlót, Debrecen város országgy?lési képvisel?jét,
dr. Kiss Sándort, Debrecen város egészségügyi bizottságának elnökét,
dr. Papp Csabát, Debrecen város egészségügyi bizottságának alelnöke
dr. Nagy Szilárdot, az OGYÉI f?igazgató-helyettesét,
dr. Kun Lajos regionális tiszti f?gyógyszerészt,
dr. Fodor Mária megyei  tiszti f?orvost, a megyei kormányhivatal képvisel?jét,
dr. Greskovits Dávidot, a MAGYOSZ elnökét,
dr. Feller Antalt, a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetségének alelnökét,
dr. Balogh Zoltán MESZK elnököt,
dr. Kincsesné Szónya Katalint, a megyei MESZK elnökét,
dr. Németh Attilát, a MOK megyei elnökét,
prof. dr. Szök? Évát, az MGYT elnökét,
dr. Oláh Gábort, az MGYT megyei elnökét,
dr. Vecsernyés Miklóst, a DTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánját,
az MGYT és MGYK környez? megyéinek elnökeit és
dr. Hankó Zoltánt, az MGYK elnökét

 ?       majd bevezet?je után átadta a szót dr. Ónodi-Sz?cs Zoltánnak.

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyért felel?s államtitkár köszönt?jében elmondta, a gyógyszerészek és a gyógyszertárak mára az egészségügyi rendszer részeivé váltak. A polgári kormány 2010-es döntésének eredményeképpen sikerült a magyar gyógyszerészek kezébe visszaadni a magyar gyógyszertárakat. A gyógyszertárak gazdasági sikeressége az elmúlt hét évben helyre állt, a cégbírósági beszámolók is mutatják, hogy újra a régi szinten állnak a gazdasági mutatók? és mindezt úgy, hogy a betegek terhei nem növekedtek, s?t, csökkentek! Évente 60 millió beteg-gyógyszerész találkozó történik, van, hogy a betegek csak a patikában kérnek tanácsot ? ezt szeretnék kiaknázni. A következ? id?szak népegészségügyi programjában fontos szerepet fognak játszani a gyógyszerészek és a gyógyszertárak ? hangsúlyozta ? hiszen a WHO jelentése szerint az egészség dönt?en a betegek életmódjától függ. A Patikanap is azt er?síti meg, hogy a gyógyszertárak az egészségügyi ellátórendszer részei.

Dr. Széles Diána személyes élményeit idézve köszöntötte a gyógyszerészeket. Mint elmondta, mára sok helyen a patika központi hellyé vált, az emberek életének nélkülözhetetlen része. Kiemelte a gyógyszerészek szerepét Debrecen betegellátásában, majd köszönetet mondott az önkormányzattal való együttm?ködésükért.

?Hiszek abban, hogy a gyógyszerészek munkája nem csak kereskedelmi, hanem orvos-szakmai tevékenység is? ? mondta dr. Nagy Szilárd. Nem véletlen, hogy szakmai programot is illesztenek a patikanapokhoz. Szerencsés lehet?ségnek nevezte e napot, amikor fókuszba kerülnek a gyógyszertárak, és kiemelte, komoly hozzáadott értéket képviselnek a gyógyszerészek munkájuk során. A patikák méltán váltak népegészségügyi találkozóhelyekké. Kitért a hatóság szerepére, mint mondta, a gyógyszerészek dönt? többsége jogkövet? magatartást tanúsít.  

Dr. Greskovits Dávid a WHO egyik1997-es megállapításai szerint sorolta azt a hét jellemz?t, amivel a jöv? gyógyszerészeinek rendelkezniük kell, amivel a hazai kollégák rendelkeznek, majd köszönetet mondott a patikákban dolgozóknak. A hazai gyógyszergyártásról is szót ejtett, kiemelte, ahhoz, hogy helyes gyógyszeralkalmazásról beszélhessünk, szükséges a megfelel? edukáció ? a Patikanap erre is felhívja a figyelmet.

?Az MGYT próbál hozzájárulni a Patikanaphoz? ? emelte ki prof. dr. Szök? Éva köszöntjében. Mint elmondta, idén szorosabban kapcsolódnak a programhoz, a szakmai háttéranyag kidolgozásában vesznek részt. Az idei központi téma az allergia, a Gyógyszerészet cím? lapjukban rendre megjelentetnek a témához kapcsolódó cikkeket, amely szakmai segítséget nyújthat. Végezetül kitért a gyógyszerészi gondozás, tanácsadás fontosságára.

?Újra egészségügyi intézmény a gyógyszertár? ? vette át a szót ki dr. Hankó Zoltán. A gyógyszerészek mára szakmailag és egzisztenciálisan is független hivatásgyakorlókká váltak ? emelte ki. Független szakemberek vagyunk, akik végre szakmai lelkiismeretünk szerint dolgozhatunk, és ez óriási eredmény. E szabadság azonban nem lehet öncélú, a betegeket kell szolgálnia. A szabadság felel?sséget is jelent önmagunk tetteiért, a gyógyszer jóságáért, a tájékoztatás korrektségéért. Visszatekintve a korábbi rendezvényekre, úgy a népegészségügyi programokban való részvétel er?sítést emelte ki. A strukturális rendszerváltás után a szakmaira kell koncentrálni, a gyógyszerészi gondozás elmélyítése, tömegesítése lesz a következ? évek feladata.

A köszönt?k után került sor ? az Egis Gyógyszergyár által alapított ? Kiváló Gyógyszertári Asszisztens Díjjal kapcsolatos, az MGYK és az EGIS közötti megállapodás aláírására, amelyet Egis kormányzati kapcsolatokért felel? igazgatója, dr. Újfalussy Györgyné és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök látott el kézjegyével. Ezt követ?en dr. Újfalussy Györgyné méltatta a megállapodást, majd dr. Balogh Zoltán hívta fel a figyelmet a gyógyszertári asszisztensek munkájának fontosságára.

Az ünnepélye megnyitó dr. Újházy László szavaival zárult, aki kiemelte, a ?gyógyszerész és a gyógyszertár már nemcsak utolsó bástyája, hanem els? kapuja is az egészségügy er?djének?.

mgyk.gyh

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Újházy László

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Széles Diána

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Nagy Szilárd

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr.Greskovits Dávid

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Prof. dr. Szök? Éva

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Hankó Zoltán

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Újfalussy Györgyné

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó

Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitóAz egészségügyi rendszer része ? Patikanapi megnyitó