El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap decemberi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap decemberi számábólA Gyógyszerészi Hírlap decemberi számában az aktualitások – például a Gyógyszerész Köztestületi Napokról szóló beszámolónk els? része mellett a gyógyszertári vállalkozások 2016. évi gazdasági és pénzügyi helyzetét bemutató új sorozatunkat is olvashatják.

 

A Hírlapban megtalálják Dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkár a GYKTN-n elhangzott beszédének szerkesztett változatát:

"... Ami igazán izgalmas a számunkra, az továbbra is az, hogy a Kormány a gyógyszerellátást nem a kiskereskedelem részeként képzeli el, hanem továbbra is azt gondoljuk, hogy az Önök munkája az egészségügyi ellátórendszer részét képezi. Ennek megfelel?en lettek a prioritásaink is kijelölve. Ezen nem szeretnénk változtatni.  (…) Összefoglalva az elmúlt évek legfontosabb ügyeit azt gondolom, hogy végre egy korszak lezárult. Ma elmondhatjuk, hogy minden Magyarországon m?köd? patika magyar gyógyszerészek többségi tulajdonában van. Ez nagyon nehéz, rögös út volt. Sokan azt hitték, hogy ez nem fog sikerülni, de hál’ Istennek, nem volt igazuk. Szerintem ez az egyik legnagyobb vívmánya az elmúlt hét évnek mondta...."

 

A küldöttközgy?lésem elhangzott elnöki beszámoló is olvasható: 

"... Az elmúlt félév talán legfontosabb, hosszútávon meghatározó eseményének a patikalétesítés korlátozása és a gyógyszertár-m?ködtetés szabályozása miatt, magyarországi gyógyszerpiaci szerepl?k feljelentését követ?en az Európai Bizottság által, Magyarországgal szemben, 2012-ben indított és 2014-ben kötelezettségszegési eljárássá min?sített eljárás, június 14-én bejelentett, intézkedés el?írása nélküli lezárását tekintem. Az Alkotmánybíróság és a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság után a Bizottság ötévi kutakodás után sem talált fogást a szabályozásunkban. Ahogy a korábbiakban ezt következetesen képviseltem, biztos voltam abban, hogy a 2010-ben elindított új magyar szabályozás az európai uniós normáknak megfelel, ezért személy szerint nem számítottam arra, hogy egy esetleges bírósági eljárásban a hazai szabályozás alapjai megkérd?jelez?dhetnének..."

 

A gyógyszertári vállalkozások 2016. évi gazdasági és pénzügyi helyzetének bemutatására új sorozat indul:

"... Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelel?en a Magyar Gyógyszerészi Kamara idén is megrendelte a KSH-tól a gyógyszertári vállalkozásokel?z? évi mérleg- és eredmény-beszámolóinak f?bb adatait, hogy azokat feldolgozva nyomon tudjuk követni az ágazat gazdasági, pénzügyi helyzetének változásait. Az elemzések célja egyrészt a Kamara szakmai érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges adatok biztosítása, másrészt a gyógyszerészeknek és a gyógyszerpiac szerepl?inek is szeretnénk segítséget nyújtani a tájékozódásban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján adatainkat az egyes egészség- és gyógyszerpolitikai döntések el?készítésekor is használják a döntéshozók, tekintettel arra, hogy hivatalos adatok alapján valid adatbázis áll rendelkezésre..."

 

Szakmaiság, bizalom, kommunikáció

Milyen szempontok játszanak szerepet a nagyközönségnek szóló ismeretterjesztés (laikus kommunikáció) során a Galenus Kiadó kiadványainál, különösen a Patika Magazinnál? A cikk erre keresi a választ.

"... Az olvasót két oldalról lehet, és kell is megfogni, megnyerni. Értelmi és érzelmi alapon. Ha ez a kett? sikerül, akkor az er?s kapcsot jelent. A tartalom értelmi oldalon jut el az olvasóhoz, érzelmi síkon a bizalom jelenti az összeköttetést. Különösen a mai világunkban a bizalom az egyik legf?bb érték. A munkában, az emberi kapcsolatokban, hogy melyik orvost, fodrászt, bevásárlóközpontot válasszuk, és persze a média is ezen alapszik. Vigyázni kell rá, mint egy törékeny ajándékra, és nem szabad vele visszaélni. A megfelel? tartalmat szakértelemmel, maximális tudással kell folyamatosan biztosítani. A bizalmat ki kell érdemelni az olvasó részér?l a hitelességgel, a hivatástudással, a szakmaszeretettel…"