El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap januári számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap januári számábólA Gyógyszerészi Hírlap januári számában is folytatjuk sorozatainkat, valamint értesülhetnek a fontosabb szakmai aktualitásokról is. Megújítottuk a Borító gondolat rovatunkat, idén azt állítjuk középpontba, hogy a megváltozott struktúrában és a megújuló hivatásgyakorlás során milyen képességre és milyen hozzáállásra van szüksége a gyógyszerésznek.

 

Komoly várakozással a következ? évekre

A fenti címmel interjút olvashatnak Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottal, aki egyebek mellett elmondta:

„Teljesen elégedettek sohasem lehetünk, mert az hátrad?lést eredményez, de azt elmondhatom, hogy az elmúlt 8 évet a magyar gyógyszerészet pozitív id?szakaként fogják emlegetni az évkönyvek. Nem véletlen, hogy az els? tematikus kormányzati kiadvány is Önökhöz szólt, mivel rengeteg eredményt fel tudtunk mutatni az elmúlt id?szakban, amit fontosnak tartottunk rendszerezni és bemutatni a szakmának. Elmondhatjuk, hogy a megállapodások során kit?zött 12 pont nagy része teljesült, és minden területen egy nagy lépést tudtunk tenni el?re.”

A VII. Gyógyszerész  Köztestületi Napokról – II.

Folytatjuk a GYKTN-r?l szóló beszámolónkat. A cikkben a tiszti gyógyszerészi karral történ? konzultációról, a területi elnökök munkamegbeszélésér?l, valamint a rendezvény els? és második napjának plenáris üléseir?l találnak beszámolókat. Az egyes szekciók üléseir?l következ? számunkban adunk tájékoztatást.

Tagdíj – 2018

Ismeretes, a küldöttközgy?lés november 25-én döntött a 2018-as kamarai tagdíjakról. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat gy?jtöttük össze a tájékoztatóban.

Az e-recept rendszer bevezetésér?l

Az elmúlt hónapok e-recept rendszer bevezetésével kapcsolatos fontosabb történéseit foglaltuk össze a cikkben.