El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap júniusi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap júniusi számábólA Gyógyszerészi Hírlap júniusi számában egyebek mellett a Vándorgy?lésen elhangzottakat szakmapolitikai összefoglalóját és az e-recepttel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat találják. Megkérdeztük rovatunkban pedig Feller Antallal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatójával olvashatnak beszélgetést gyógyszertáraik értékesítésér?l.


Célok és feladatok

A kecskeméti Vándorgy?lés egyes eseményeir?l korábban már olvashattak tájékoztatást, jelen cikkünkben a konferencián elhangzottakat, az egyes blokkokat szakmapolitikai szempontból foglaltuk össze.

Az elvárások számbavételekor egyszerre kell a társadalompolitikai, egészség- és gyógyszerpolitikai, valamint a szakma által fontosnak tartott szakmapolitikai szempontokat figyelembe venni. Fel kell tárni a kihívásokat is. Ez utóbbi célt szolgálja a kecskeméti konferencia is, ahol a különböz? területek helyzetértékelését és teend?it egymásra épülve, párhuzamosan kell elvégezni és feltárni ? hangsúlyozta az összejövetel nyitó el?adásában dr. Hankó Zoltán.

 

Hamis gyógyszerek a patikákban?

A közelmúltban több médiumban is megjelentek olyan állítások, amelyek szerint nagy ütemben növekszik a hamisított gyógyszerek forgalma, és a gyógyszerek hamisításában gyógyszertárak is részt vesznek. Mindezekre tekintettel az elnökség május 12-i ülésén a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban nyilatkozatot tett közzé.

Részlet a nyilatkozatból: ?Ezzel szemben tény, hogy a magyarországi gyógyszerellátás felügyeletéért felel?s hatóság hamisított gyógyszereket egyetlen gyógyszertárban sem foglalt le és a Kamarának sincs tudomása olyan bejelentésr?l, amely szerint hazai gyógyszertárban bárki hamisított gyógyszert vásárolt volna. Ez a szigorú (zárt forgalmazási rendet megkövetel?) jogszabályi rendelkezéseknek, a hatóságok szakszer? tevékenységének és a gyógyszerészek elkötelezettségének együttes eredménye.?

 

Magyar elektronikus recept

A cikkben az AEEK munkatársai az e-recepttel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat foglalták össze, ugyanis a vonatkozó jogszabály szerint 2017. november 1. után minden gyógyszertárnak képesnek kell lennie az e-vényen rendelt gyógyszerek kiadására.

Egyebek mellett válasz kapható arra a kérdésre is, hogy mi várható az e-recept bevezetését?l: A gyógyszertárakban várhatóan csökkeni fog az adminisztrációs teher. A nemzetközi példák alapján 20-30%-kal több id? jut a betegtájékoztatásra és n?tt a vénykiváltási arány (kb. 11%-kal) is az e-receptek esetében. Javult a terápia követhet?sége. A gyógyszeres nemkívánatos események (ADE, pl. allergiák, mellékhatások, interakciók, polifarmácia) könnyebben kisz?rhet?ek, megel?zhet?ek voltak. Lehetséges majd az orvosi egyeztetés utáni azonnali vény korrekció, a gyógyszervisszahívások és gyógyszerelési tévedések is gyorsan felgöngyölíthet?ek. Az e-receptet író orvosok könnyebben megismerhetik a beteg gyógyszerelési történtét, egyszer?bb a gyógyszerírás, csökken az adminisztrációra fordított id?. A papír fokozatos kivezetésével a nyomtatási költség csökken. Kevesebb lesz a gyógyszerészek részér?l a receptek javítása miatti megkeresés. Pontosabb lesz a beteg-együttm?ködés (compliance) és adherencia követése, egyszóval n? a gyógyszerbiztonság.

 

A párbeszéd igénye

Sokakat meglepett a hír, amikor ? egy bels? felmérés eredményére hivatkozva ? két évvel ezel?tt a Hungaropharma Zrt. vezet?i bejelentették: a hivatalos elvárásoknál is tovább menve, teljes egészében értékesítik gyógyszertáraikat. Az el?zményekr?l és a folyamatról kérdeztük dr. Feller Antal vezérigazgatót. A Hungaropharma vezet?je egyebek mellett elmondta: ?El?re mutató és kiszámítható üzleti kapcsolatok jöttek létre a gyógyszertárak és a gyógyszer-nagykeresked?k között. Ennek különösen azért örülök, mert azt gondolom ? látva a magyar lakosság, illetve betegek egészségi állapotát, az életmódját és minden egyéb mutatóit ?, nagyon komoly feladata van a gyógyszerellátással foglalkozó szektor minden szerepl?jének, hogy ezen a területen valamilyen változást el tudjunk érni. Ha ennek van egy komoly gazdasági bázisa, akkor van mire építkezni.?