El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap novemberi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap novemberi számábólA Gyógyszerészi Hírlap novemberi számában folytatjuk az etikai kérdésekkel, valamint az allergiával foglalkozó sorozatainkat. Interjút olvashatnak továbbá dr. Hankó Zoltánnal, akit a közelg? Gyógyszerész Köztestületi Napokkal kapcsolatban szakmai kérdésekr?l és a Kamara terveir?l is kérdeztünk.

 

A jöv?képalkotás jegyében – Beszélgetés dr. Hankó Zoltánnal

Idén hetedik alkalommal kerül sor a Gyógyszerész Köztestületi Napokra (GYKTN). Ezzel kapcsolatban dr. Hankó Zoltánt, az MGYK elnökét kérdeztük a rendezvényr?l, illetve a szakmai aktualitásokról, feladataikról, terveikr?l.

A kamarai elnök egyebek mellett elmondta: „Most is mozgalmas félév van mögöttünk és – ahogy imént beszéltünk róla – már egy kicsit a jöv?be is tekintünk. A beszámolókban mindkét aspektusról beszélni kell. El?készítettünk egy alapszabály-módosítást, amelyre részben az ÁSZ vizsgálat miatt van szükség. El?készítettük a jöv? évi költségvetés tervezetét is, amelyr?l szintén dönteni kell. Új elem lehet, hogy a költségvetési tervezet is foglalkozik a szakmai rendszerváltás feladataival.”

 

T?n?dések a gyógyszerészi etikáról IV. Hol expediálok?

Prof. dr. Paál Tamás sorozatában most a „Hol expediálhatok” kérdést boncolgatja etikai szempontból.

Mint írja: „Bizony, egy gyógyszertár etikátlan gyógyszerforgalmazása esetén felvet?dhet valamennyi ott dolgozó gyógyszerész etikai felel?ssége – „…mert vétkesek közt cinkos, aki néma” (Babits: Jónás könyve).Mindezt azért is fontos leszögezni, mert „a Kamara feladatai közé tartozik, hogy a gyógyszerészi hivatás tisztasága felett ?rködjék, védelmezze a hivatásukat megfelel?en gyakorló gyógyszerészeket, és elmarasztalja azokat, akik esküjüket, s ezzel a szakmai és erkölcsi szabályokat megszegik.” (EK I. Alapvetések 2. b) pont). A „Kamara” pedig nem az Elnökség, nem is a területi szervezet Elnöksége, nem az Etikai Bizottság vagy az Etikai Kollégium: a Kamara a tagságával egyenl?! Azaz a fenti feladat minden egyes kamarai tag feladata! S a Kamara akkor válik alkalmassá a feladat teljesítésére, ha ezt tagjainak többsége megérti és elfogadja!”

 

Aki a csillagokba néz…

„Aki a csillagokba néz, arra visszanéznek a csillagok” – olvashatjuk dr. Kovács Béla aranydiplomás gyógyszerész, ny. egyetemi docens ars poeticáját egyik versében. A vele történ? beszélgetés során a nyolcvanas évek ipari gyógyszerészetébe is betekintést nyerhetünk: „Pandula Egon professzor indította el abban az id?ben (a nyolcvanas években – a szerk.) az Intézet gyárakkal való kooperációját. Nagyon fontos volt, hogy kapcsolódni tudtunk az iparhoz. Rendszeresen kijártunk a gyárakba, kísérleti technológiai munkákat végeztünk nekik, ami pénzt is hozott az Intézetnek. Ez az együttm?ködés hasznos volt mindkét félnek. Nagy jelent?ség? id?szak volt ez, ekkor kezd?dött a nagyipari oktatás bevezetése, és egy kicsit átkerült a hangsúly a gyakorlatról az elméletre, a nagyüzemi gyógyszergyártás számos paraméterének tisztázására. Akkortájt indult az új szemlélet, új vizsgálati módszerek jöttek létre. Az én munkám is ezekhez kapcsolódott.”

 

Gyógyszerészek a békéscsabai Kolbásztölt? fesztiválon

Rövid hírek cím? rovatunkban a békéscsabai Kolbásztölt? fesztiválon résztvev? gyógyszerészekr?l is olvashatnak: A számos versenyz? csapat tagjai és a látogatók is felfigyeltek a gyógyszerészek csapatára, egyedi dekorációjukra, amely szintén a Békés megyei fiatal gyógyszerészek érdeme volt, és a vidám egyenkötényükre és -sapkájukra.