Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb?


XXI. századi rendszer indul el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) november elsejei bevezetésével - hangsúlyozta Balog Zoltán, az emberi er?források minisztere a témában tartott konferencián.

A november 1-én bevezetésre kerül? Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) m?ködésével, használatának el?nyeivel és az abban rejl? lehet?ségekkel foglalkozó konferenciára került sor október 26-án a budapesti Lurdy Házban. Az összejövetel sajtónyilvános részén felszólalt Balog Zoltán, az emberi er?források minisztere, Pintér Sándor belügyminiszter, Ónodi-Sz?cs Zoltán egészségügyért felel?s államtitkár, Deutsch Tamás a Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felel?s miniszterelnöki biztos és Vartus Gergely miniszteri biztos.

Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb? Az összejövetel Ónodi-Sz?cs Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd Balog Zoltán vette át a szót. Elmondta, hogy az EESZT bevezetésével a gyógyítás és a gyógyulást is érezhet?en gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá válik. A rendszer bevezetésének els? szakaszában a háziorvosok, a közfinanszírozott szakrendel?k, a kórházak és a gyógyszertárak csatlakoznak a rendszerhez, jöv?re pedig a ment?szolgálat és az összes magánszolgáltató, illetve terveik szerint 2019-ig a megel?z? öt év adatait digitalizálják. Kiemelte a rendszer el?nyeit: például elkerülhet?ek a párhuzamos és a többszörös vizsgálatok, képet kaphat a korábban szedett gyógyszerekr?l az orvos, kiküszöbölhet?ek az esetleges mellék- és kölcsönhatások. Az el?nyök a betegeket, az egészségeseket és a rendszerben dolgozókat is érintik. Elmondta továbbá, hogy a rendszer "élesben" indulása el?tt az érintettek 95 százaléka már regisztrált a hálózatban. A rendszer rugalmas, benne van az állandó fejl?dés lehet?sége ? emelte ki, majd végezetül kérte a rendszert használó szakemberek segítségét az esetleges hibák feltárásához.

Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb? Pintér Sándor a rendszer létrehozása el?tti id?kre való visszaemlékezéssel kezdte beszédét, amikor azon gondolkodtak, hogyan lehetne segíteni az egészségügy állapotán? A cél az emberek segítése, támogatása, a betegellátás biztonságosabbá tétele volt, és hogy minél jobb körülmények között minél jobb ellátást biztosítsanak. A rendszer m?ködni fog és mindenkinek el?nyére válik ? hangsúlyozta. Jó az orvosoknak, jó a betegeknek, ahogy a kutatók, tudományos munkát végz?k is hasznot húzhatnak bel?le. A képtovábbítás is számos új lehet?séget kínál az orvosoknak és persze a betegeknek is. Az eddigi egészségügyi informatikai fejlesztések szigetszer?ek voltak, az EESZT ezeket az alkalmazásokat "fogja össze", az adatokat a felh?ben tárolva. ?Miért vagyok itt?? ? tette fel a kérdést a továbbiakban. Mert az új informatikai rendszer bevezetésért a BM felel?s ? hangzott el. ?Az Önök támogatása nélkül ez a rendszer nem fog m?ködni ? kérte ? is az együttm?ködést a szakemberekt?l. Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy call centert üzemeltetnének majd, ahol azonnal megpróbálnák kezelni a felmerül? informatikai problémát.

Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb? Ónodi-Sz?cs Zoltán kiemelte, a biztonság, a hatékonyság és a betegek kényelme volt az a három f? cél, amit a rendszer létrehozásakor elterveztek. Rámutatott arra, hogy ilyen átfogó informatikai rendszer sehol sincs Európában, hasonló is csak az észteknél van. November 1-je után a betegek kevés változást fognak érezni, de az orvosok és a patikusok között egy új kommunikációs rendszer lép életbe. A továbbiakban hangsúlyozta, az elvégzett munka nem a fejlesztés vége, hanem az els? pontja. A rendszerben gyakorlatilag nem változik semmi, csak a kommunikáció formája. Néhány adatot is megosztott jelenlév?kkel: például 600 munkatárs dolgozott a projekten, 1100 szakmai találkozó találkozót tartottak,  268 ezer 4-es oldal dokumentációt készítettek?

Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb? Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos szerint digitalizáció nélkül nem képzelhet? el egyetlen európai gazdaság versenyképességének er?sítése sem, ahogy oktatásának vagy egészségügyének színvonalának emelése. A kormány megközelítése szerint a digitalizáció nem csupán technikai forradalmat jelent, hanem alapvet? társadalmi változások sorozatát, amely rendkívül sok esélyt és lehet?séget teremt a polgárok számára. Összefügg? fejlesztések folynak ? hívta fel a figyelmet ?, amelyeknek az els? lépése csupán az egészségügy digitalizációja. A cél a ?Guttenberg-galaxisból a Neumann galaxisba? jutni ? fejezte be mondandóját.

Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb? Vartus Gergely elmondta, a rendszert úgy fejlesztették ki, hogy ne kelljen a "napi rutinokat" megváltoztatni. Nem új szoftvert hoztak létre, hanem a már meglév? informatikai rendszerek "mögé" fejlesztették ki az EESZT-t, megkönnyítve ezzel a rendszer használóinak munkáját. El?adásában részletesen bemutatta, hogy igazi változtatások nélkül folyhat a továbbiakban is a napi munka.

Ezek után a sajtó munkatársai távoztak a teremb?l és szakmai el?adások, bemutatók következtek.

A sort Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke kezdte, aki örömét fejezte ki a rendszer létrejötte miatt, és mint mondta, büszkeség tölti el, hogy Európában is élenjáró dolgot sikerült létrehozni. Nagyon régi igényük teljesült ezzel. Majd úgy fogalmazott, az EESZT jó célra született, elindítása bátor és történelmi lépés volt, azonban agy feladatnak tekinti, hogy a betegekkel elhitessék, adataik biztonságban lesznek. A rendszer m?ködéséhez bizalom szükséges ?hangsúlyozta, de nincs okunk arra, hogy ezt a bizalmat ne adjuk meg. Ha felmerülnek is átmeneti problémák, közösen, a javítás szándékával ki lehet majd javítani azokat ? hívta fel a figyelmet.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke el?adásában a gyógyszertári vonatkozásokra koncentrált. Mint elmondta, az EESZT-vel kapcsolatban már 2016-ban egyeztetésre hívtak mindenkit, aki érintett a rendszer létrehozásában és bevezetésében. A múlt év áprilisában miniszimpóziumot is tartottak ezzel kapcsolatban. Az akkor vetített diákat újra bemutatva felidézte, hogy milyen szakmai elvárást támasztottak a rendszerrel kapcsolatban.Gyorsabb, biztonságosabb, hatékonyabb? Ilyen volt például, hogy a bevezetés ne járjon a patikáknak többletköltséggel, és a kistelepüléseken lév? gyógyszertárak internetkapcsolata is kielégít? legyen. Azzal kapcsolatban, hogy mit várnak a rendszert?l, elmondta, hogy számos pozitívummal jár majd a rendszer alkalmazása, így kevesebb lesz a gyógyszerkiadási tévedés, és megsz?nnek a mai rendszerb?l adódó szakmai konfliktusok az orvos és a gyógyszerész, a gyógyszerész és a biztosító között. Kitért a kockázatokra is, majd az MGYK feladatait foglalta össze.

Szabó Zoltán Attila, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója következett ezután, aki arról beszélt, hogy az EESZT "csak" egyfajta háttérrendszer, amely a már meglév? szoftverekhez csatlakozik, ezért is egyszer? a használata. Mint mondta, 2017. februárjában a rendszer már elindult, a pilot után most 10 ezer ügyfelük van. Szólt a jöv?beni fejlesztések terveir?l is: a következ? nagy lépés az lesz, hogy a november el?tt keletkezett adatokat öt évre visszamen?leg feltöltsék a felh?be, illetve az egészségügyi dokumentumok (laborlelet, zárójelentés) standardizálják. A legfontosabb lépések egyikének az Országos Ment?szolgálatnak az EESZT-hez való jöv? novemberi csatlakozását nevezte. Külföldi példákat is hozott a rendszerrel kapcsolatban: ott m?ködik leghatásosabban, ahol a törvény erejével élnek a bevezetésével kapcsolatban.

Az el?adásokat követ?en lehet?ség nyílt kérdések feltételére, majd ezek megválaszolása után Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ f?igazgató zárszavával fejez?dött be az összejövetel.

mgyk.gyh