Hogyan tovább? ? Pre-Patikanap az Egisben


A tavalyi Patikanap méltó lezárásaként az MGYK I. Pre-Patikanapi Fórum néven összejövetelt tartott, ahol az elmúlt id?szak tapasztalatainak összegzése mellett az elkövetkez? id?szak patikanapi rendezvényeinek szakmai irányvonalát is megvitatták.

A 2016 júniusától 2017 júniusáig tartó XIII. patikanapi rendezvénysorozat témája a házi patika volt. A program lezárásaként a Magyar Gyógyszerészi Kamara pre-patikanapi fórumot tartott május 24-én az EGIS Tudományos és Technológiai Központjában, a tavalyi országos megnyitó helyszínén.

Hogyan tovább? ? Pre-Patikanap az EgisbenA rendezvény a vendéglátók üdvözlése után dr. Hankó Zoltán kamarai elnök köszönt? szavaival vette kezdetét, aki elmondta, a patikanapok programja elérkezett egy olyan pontig, amikor az elmúlt években elért eredményeket számba kell venni és a tapasztalatokat meg kell vitatni. Már az idei programban is, de az azt követ? id?szakban erre az összegzésre mindenképpen szükség van.

Bevezet? szavai után a ?Gyógyszerészek a népegészségügyi programokban? cím? el?adásában visszaemlékezést nyújtott a korábbi évek rendezvényeir?l. ?Sok mindent próbáltunk? ? mondta. Kezdetben a gyógyszerészek magukat mutatták be, majd a szolgáltatások, például a gyógyszerészi gondozás ismertetése következett, az elmúlt években pedig a patikanapi rendezvényekkel egyre inkább a népegészségügyi programok irányába mozdultak el. Az el?adásokat követ? fórumra gondolatébreszt?nek szánt el?adásában részletesen is kitért az egyes évek patikanapi aktivitásaira, azok elvi alapjaira, a szakmai kapcsolatépítésre a gyógyszertár, a gyógyszerész és a betegek között, valamint a prevenció és a tájékoztatás fontosságára.

 

Ezt követ?en dr. Páll Gabriella házi gyermekorvos a ?Gyermekgyógyászati készítmények a házi patikában? cím? el?adásában emlékeztetett arra, hogy a tavalyi Patikanap feladata volt, hogy a Kamara Kompetenciafejlesztési Munkabizottsága dolgozzon ki egy ajánlást a házi patikákra, amiben a gyermekgyógyászati készítmények is szerepeltek. Az ajánlás elkészült és id?közben a Gyógyszerészi Hírlapban közzétételre került. El?adása els? részében a gyermekgyógyászat néhány kérdést emelte ki, majd rátért a következ? témájára: Hogyan válasszuk ki a házi patika gyermekgyógyászati készítményeit. Részletesen ismertette, hogy melyek ezek, és rátért a választás szempontjaira is az egyes gyermekkorban gyakran el?forduló megbetegedések ? légúti fert?zések, hasmenés stb. ? szempontjából. Ezt követ?en az utazásokra összeállított házi patikákról ejtett szót, végezetül saját tapasztalatai alapján hangsúlyozta a házi patikák ellen?rzésének fontosságát.

Dr. Somogyi Orsolya (SE GYTK) az ?Egyéni egészségtervezés a magyarországi gyógyszertárakban? cím? el?adásával, mint mondta, a prevenciós jelent?ség? gyógyszerészi kompetenciák fejlesztéséhez akar hozzájárulni, els?sorban a közvetlen gyógyszerellátást biztosító gyógyszertárakban. Az els? részben az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadás fontosságára hívta fel a figyelmet, a másodikban pedig a gyógyszertári egyéni egészségtervezést és a gyógyszerészi egészség-tanácsadást, mint egy szolgáltatás lehet?ségét állította fókuszba. Ez utóbbival kapcsolatban beszámolt egy 2015-ös TÁMOP program keretében elvégzett Heves megyei kérd?íves felmérésr?l, amit 16 közforgalmú gyógyszertárban 483 f? megkérdezésével végeztek. Ennek értékeléseként egyebek mellett elmondta, az általuk kidolgozott szoftver segítség lehet a min?ségi egészség-tanácsadáshoz. A páciensek is hasznosnak találták, igényelték a 6 hónapos nyomon követés során kapott szolgáltatásokat, de kiderült az is, a gyógyszerészek alkalmasak ennek a feladatnak az elvégzésére.

Az utolsó el?adó dr. Hankó Balázs, a Semmelweis Egyetem f?gyógyszerésze volt, aki ?A házi patikák gyógyszerészi felülvizsgálata ? a 2016-os Patikanap szakmai programjának értékelése? cím? el?adásában a tavalyi Patikanaptól az ideiig eltelt év házi patikákkal kapcsolatos tapasztalatairól, ennek az idei évre való feladatairól számolt be. Ismertette a ?Házi patika ? házi praktika? cím? tavaly összeállított javaslatokat, valamint kitért arra, hogy miért erre a témára esett a választás, mi volt a lényege, és hogy kell-e változtatni arra. A téma fontosságát hangsúlyozva megjegyezte, 2015-ben 264 tonna gyógyszerhulladékot gy?jtöttek be a gyógyszertárak. A program jelent?ségével kapcsolatban említésre került az egyes gyógyszerek interakciós kockázatáról szóló információszerzés, a gyógyszer- és a betegbiztonság, valamint az adherencia is. A jöv?re vonatkozóan kifejtette, a házi patikákkal kapcsolatban tavaly kidolgozott 12 pontban minden információ rendelkezésre áll, ebb?l lehet tovább építkezni, de ugyanakkor a gyakorlati hasznára még várakozni kell. A változás érdekében a gyógyszerészeknek ?masszívabban kell mindenhol jelen lenni és aktívabban kell megnyilvánulni? ? javasolta.

A négy vitaindító után következett a fórum, amelynek nem titkolt célja ? ahogy dr. Hankó elmondta ?, hogy az elkövetkez? évek patikanapi irányait, illetve az ehhez kapcsolódó programokat elkezdjék végiggondolni. Ehhez össze kell gy?jteni az eddigi tapasztalatokat, új eljárásrenden, új módszeren kell gondolkodni. A hozzászólók több irányból is megközelítették a kérdést, majd összefoglalásként dr. Hankó elmondta, a közös gondolkodás segített a jöv? terveinek kialakításában. Egyetértettek abban, hogy szükség van a Patikanapokra, ugyanakkor szükséges a program továbbfejlesztése, ami új értelmet, új dimenziót adhat az eddigieknek. Az új, m?ködésképes struktúrához azonban a szakmai programokért felel?s személyeket kell találni, akik folyamatosan koordinálják a két patikanap közötti eseményeket és biztosítani kell a forrásokat is.

mgyk.gyh 

Hogyan tovább? ? Pre-Patikanap az EgisbenHogyan tovább? ? Pre-Patikanap az EgisbenHogyan tovább? ? Pre-Patikanap az EgisbenHogyan tovább? ? Pre-Patikanap az EgisbenHogyan tovább? ? Pre-Patikanap az Egisben