Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala


Alapvetően a választ a 64/2011 (XI.29) NEFMI rendelet 8 § (2) bekezdése adja meg:

"A gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. A munkáltató lehet a foglalkoztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy korábbi munkáltatója. Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a gyakorolt szakképesítés (szakképesítések) megnevezését és a gyakorlat időtartamát. A gyakorlat időtartamát a kérelmező foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén szerződés vagy a munkavégzés igazolására alkalmas és a gyakorlat időtartamát alátámasztó egyéb dokumentum igazolja."

Ez alapján három eset lehetséges:

a., beosztott gyógyszerész --- munkáltató állítja ki  az igazolást
b., személyi jogos gyógyszerész (amennyiben munakviszonyban áll gazdasági társasággal) --- munkáltató állítja ki az igazolást
c., személyi jogos gyógyszerész nincs munkaviszonyban vagy egyéni vállalkozó --- OGYÉI állítja ki az igazolást*

 

(* az OGYÉI eljárása kérelemre indul, a kérem illetéke 3000 forint, célszerű az tejes 5 éves peridósra egyszerre megkérni)

 

MGYK Országos Hivatala