Megjelent és hatályba is lépett az e-recept rendszer elindulásához szükséges rendeletcsomag


A Magyar Közlöny 176. számában 2017. október 31-én megjelent az ?Az emberi er?források minisztere 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelete az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér m?ködéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról? c. salátarendelet [Magyar Közlöny 176, 28739-28746 (2017)]. A legfontosabb változásokról az alábbiakban adunk rövid tájékoztatást.

A rendelet módosítja a

A rendeletsaláta abból indul ki, hogy

Emiatt a jogalkotó a 2017. november 1. és 2017. december 15. közötti id?szakban lehet?vé teszi, hogy az EESZT-be csatlakozott gyógyszertárak szabályszer? m?ködése mellett a még nem csatlakozott gyógyszertárak is jogszer?en adhassanak ki (hagyományos módon) papírvényre és felírási igazolásra is gyógyszert azzal, hogy csatlakozásuk befejezését követ?en a csatlakozott gyógyszertárakra vonatkozó el?írásoknak meg kell felelniük. Értelemszer?en az adatkapcsolatra még nem képes gyógyszertárak által expediált papírvények és felírási igazolások társadalombiztosítási támogatás-elszámolása is biztosított.

Úgyszintén fel kell hívni a figyelmet arra, hogy papírvényre történ? expediálás esetén, az eredeti tervekt?l eltér?en nem kötelez? (de lehetséges) az e-recepten szerepl? többlet-adatok (beteg születési dátuma és neme, a rendelt készítmény adagolása) rögzítése és az EESZT-be történ? felküldése.

A rendeletsaláta további rendelkezései a korábbi tájékoztatásoknak megfelel?en kerültek el?írásra.

A most módosított rendeletek a jogszabályokat naprakészen követ? jogtárakban hamarosan egységes szerkezetben is elérhet?ek lesznek.

Kérem, hogy minden gyógyszerész olvassa el a rendeletsaláta szövegét és ennek figyelembe vételével végezze gyógyszertári munkáját.

Budapest, 2017. november 1.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK