Mi a teend?, ha papírvény rögzítése esetén EESZT hibaüzenetet kapunk?


Kérdés:

Papírvény rögzítése esetén fellép? EESZT hibaüzenet esetén támogatott gyógyszer expediálható-e támogatással?

Válasz:

Igen.

Az alább részletezett jogszabályi háttér alapján a papírvény – amennyiben a papírvény egyébként megfelel a vonatkozó formai és tartalmi követelményeknek – kiadható, elszámolható, és az elszámolásnak nem feltétele az EESZT-ben történ? rögzítés.

 1. A 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) értelmében:

„A támogatás folyósításához szükséges elszámolás alapja az 1. §-ban meghatározott szerz?dés és az emberi felhasználásra kerül? gyógyszerek rendelésér?l és kiadásáról szóló rendelet (…) szerint el?állított érvényes vény (...) .

A jelen esetben egy papírvény EESZT-beli rögzítésével kapcsolatban merül fel a kérdés. Amennyiben a papírvény önmagában megfelel a papírvényre vonatkozó, a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, a papírvény érvényes, így az elszámolás alapjául szolgálhat.

 2. A papírvények elszámolhatóságát a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4.§ (4) szabályozza. Eszerint:

„Az adott elszámolási id?szakban kizárólag azok a tárgyi elszámolási id?szak alatt beváltott és kiszolgált papíralapú vények nyújthatók be elszámolásra, amelyeken szerepel a vényen rendelt terméket átvev? személy és a vény ellenében a terméket átadó személy kézjegye.”

Ennek értelmében a papírvény elszámolhatóságának nem feltétele a vény adatainak a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 20/B. § szerinti rögzítése.

 3. A papírvény érvényességét nem befolyásolja az a tény, hogy az EESZT a „felíró orvos azonosító értéke érvénytelen” hibaüzenetet adta, mert jelenleg az EESZT nem közhiteles forrása az egészségügyi szakképesítéssel rendelkez? személyek alapnyilvántartásának.