Miniszimpózium a vidéki gyógyszerellátás feltételeinek javításáról


Az MGYK Elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete kezdeményezésére A vidéki kis gyógyszertárak m?ködtetésének szempontjai és lehet?ségei címmel miniszimpózumra került sor a budapesti Benczúr Hotelban.

A IX. Vándorgy?lésen elhatározott programnak megfelel?en június 15-én a budapesti Benczúr Hotelban miniszimpóziumot tartottak a vidéki gyógyszertárak feltételeinek javításáról. Az összejövetelt dr. Nyíri László, az MGYK B.A.Z. Megyei Szervezetének elnöke vezette, aki vitaindító el?adásában hangsúlyozta: politikai/kormányzati, kamarai, stratégiai nemzet- és egészségpolitikai cél a kistelepüléseken él?k megfelel? gyógyszerellátása. Miniszimpózium a vidéki gyógyszerellátás feltételeinek javításárólEnnek érdekében a vidéki kispatikák m?ködése nélkülözhetetlen. Magyarországon statisztikai adatok szerint az egy lakosra jutó gyógyszertárak száma európai viszonylatban jónak mondható, és a földrajzi eloszlásuk is megfelel?.  Egyetértésben a kormányzattal, ezek megtartása els?dleges cél.

Ezt követ?en a gyógyszerellátással kapcsolatos f?bb adatokat osztotta meg a hallgatósággal. Látható volt a gyógyszertárak számának alakulása 2011-2016 között, típus szerinti bontásban is. Külön ábra szólt a demográfiai mutatókról, de bemutatásra került a nyereséges és veszteséges vállalkozások száma, illetve a gyógyszertári vállalkozások árréstömege is.

A gyógyszertárakat forgalmuk alapján hat csoportra osztotta, majd egyenként, konkrét patikákat bemutatva elemezte m?ködésük anyagi feltételeit. Mindezek alapján arra a megállapításra jutott, hogy a kistelepülések háziorvosi praxis problémájához hasonlóan a gyógyszertárak m?ködtetése is veszélybe kerül a generációváltással, és a m?ködési költségek emelkedését (új adók, növekv? bérköltségek, növekv? informatikai, logisztikai és üzemeltetési költségek stb.) nem kompenzáló bevétel-növekedéssel.

E kérdés megoldása érdekében meg kell határozni a gyógyszertár m?ködtetésének költségét, és ajánlást kéne tenni a legkisebb lakosságszámra, amely a stabil m?ködést biztosíthatja ? hangzott el. A jelenleg m?köd? kisgyógyszertárak fenntarthatósága érdekében szükséges a további kormányzati és önkormányzati szerepvállalás. A vitaindítóban kitért a fiatalokra is: úgy látja, meg kell vizsgálni, hogy a fiatal gyógyszerészek számára a vidéki munka vállalásához milyen ?eszközeik? lehetnek és milyen központi támogatás (letelepedési támogatás, járm?támogatás, önkormányzati rezsiátvállalás stb.) jöhet számításba.

Miniszimpózium a vidéki gyógyszerellátás feltételeinek javításárólÖsszefoglalásként a következ? 12 tényez?t emelte ki a vidéki gyógyszertárak m?köd?képességének javítása szempontjából: (1) állami szerepvállalás, (2) fiókpatika m?ködtetés,  (3) szociális otthonok és egyéb intézmények beszerzései, (4) humán er?forrás megbecsülése, (5) az egészségügyi intézmény jelleg gyakorlati elismertetése, (6) m?ködési célú támogatás, (7) generikus ösztönz? és szolgáltatási díj mértéke, (8) árrés rendszer, (9) marketing szabályozás, (10) pályázati lehet?ségek, (11) nagykeresked? szerepe, (12) gyógyszertárak együttm?ködése.

A vitaindítót fórum követte, ahol számos hozzászólás segítette a közös gondolkodást. Voltak, aki a szociális otthonok gyógyszerellátásához szóltak hozzá, míg mások az ügyelet kérdését feszegették. Voltak, akik a lakosságszám csökkenésének következményeire, a vidék elnéptelenedésére hívták fel a figyelmet. A budapesti és a vidéki gyógyszertárak közti különbség is a felhozott témák között volt, ahogy a gyógyszertári marketing és a különféle akciók is. Voltak, akik a betegek, pontosabban a vásárlóer? szempontjából hiányoltak egy korfát, ugyanakkor többen a gyógyszerhiányra, a fiatalok itthon tartására kerestek megoldást. A kórházi gyógyszerészek béremelése és a mostanában alapított gyógyszerész-helyettesít? cégek is sóba kerültek.

Miniszimpózium a vidéki gyógyszerellátás feltételeinek javításárólDr. Hankó Zoltán hozzászólásában a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban említésre került témákat két csoportra osztotta: a már m?köd? gyógyszertárak esetén biztosítani kell a m?ködtetés gazdasági feltételeit és a sikeres generációváltás érdekében jöv?képet kell adni a vidéken leteleped? gyógyszerészeknek, mert egy vegetáló kispatika önmagában nem jelent életre szóló perspektívát. Másfel?l foglalkozni kell a jelenleg ellátatlan településeken él?k problémáival is. Míg a m?ködtetési feltételek jelen idej? biztosítása els?dlegesen gazdasági kérdés, a jöv?kép megteremtése egészségpolitikai és vidékfejlesztési jelleg? intézkedéseket is igényel. A jelenleg patika nélküli településeken él?k száma kb. 1,7 millió f?, akikkel kapcsolatban a döntések messze túlmutatnak az egészség- és vidékpolitika mozgásterén is; itt a társadalompolitikai szempontokat össze kell tudni hangolni a gyógyszerellátó rendszer lehet?ségeivel. Ezekben a kérdésekben egyértelm? kamarai álláspontra lesz szükség, ha a kormánnyal megújítandó stratégiai megállapodást komolyan akarjuk venni. Felhívta továbbá figyelmet ezzel kapcsolatban a területi szervezetek tapasztalatainak fontosságára.

Záróbeszédében dr. Nyíri László hasznosnak ítélte az összejövetelt és ígéretet tett arra, hogy folytatni fogják az együttgondolkodást.

mgyk.gyh