Módosult a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet


A Magyar Közlöny 178. számában november 7-én megjelent 316/2017. (XI. 7.) sz. Korm. rendelete november 8-i dátummal módosította a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürd?ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendeletet.

A módosításra a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelettel módosított, az emberi felhasználásra kerül? gyógyszerek rendelésér?l és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet november 1-i dátummal hatályba lépett módosítása miatt volt szükség. Mint ismert, a módosítás értelmében, az e-recept rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan, december 15-ig felírási igazolás alapján is jogszer?en szolgáltatható ki támogatott gyógyszer.

Így a támogatás-elszámolás jogszer?sége érdekébena járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürd?ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendeletet is módosítani kellett, amely a következ? 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § 2017. december 15-éig a 2. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 4. § (4) és (4a) bekezdésében foglaltaktól eltér?en a 2017. október 31-ét követ?en kiszolgált gyógyszer esetén a támogatás elszámolható a társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyszerekr?l és a támogatás összegér?l szóló miniszteri rendelet szerint a gyógyszer átvev?jének aláírását tartalmazó felírási igazolás alapján is.”

A rendeletmódosítás értelmében a november 1-t?l december 15-ig terjed? id?szakban egyaránt elszámolható az e-receptre, a felírási igazolásra önmagában és a papírvényre önmagában történt, egyébként szabályszer?en expediált gyógyszerek után járó társadalombiztosítási támogatás. Ezzel a honlapon november 2-án közzétett tájékoztatásnak megfelel?en „az adatkapcsolatra még nem képes gyógyszertárak által expediált papírvények és felírási igazolások társadalombiztosítási támogatás-elszámolása is biztosított.” 

Budapest, 2017. november 8.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK