Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében


A XIV. Országos Patikanap debreceni megnyitójának keretében szakmai konferenciára is sor került ? a téma az allergia volt. A Magyar Gyógyszerészi Kamara a szakmai programokat a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal és a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen szervezte, ahol vezet? allergológusok és egyetemi szakemberek közrem?ködésével továbbképz? és programadó el?adások hangzottak el.

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretébenA szakmai programot prof. dr. Halmos Gábor, a Debreceni Egyetem általános dékán-helyettese nyitotta meg, aki egyben a konferencia moderátori szerepé is betöltette .

Az orvos kollégák el?adásainak sorát dr. Szilasi Mária egyetemi tanár (DE, ÁOK, Tüd?gyógyászati Tanszék) kezdte a Légúti allergiás megbetegedések cím? el?adásával. Az allergia kezelése történetének rövid ismertetése után megjegyezte, e megbetegedés mára népbetegséggé vált. Genetikai hátterének ismertetése után az életkor szerinti el?fordulására, az ?allergiás menetelés állomásaira? tért rá. ?Egyre agresszívebbek a tünetek? ? hangsúlyozta, majd a kiváltó okokat ismertette. Jelenleg 300 millió allergiás betegr?l tudunk világszerte ? fejezte be el?adását.

Dr. Jancsó Zoltán adjunktus (DE NK, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék) A házi orvos feladata és lehet?ségei allergiás megbetegedésekben cím? el?adásában az allergia kialakulásának menetér?l, az egyes reakciótípusokról számolt be. Ismertette a különféle allergéneket, felosztásukat, illetve a szervezetbe kerülésük módjait. Kitért a leggyakoribb allergiás kórképekre, majd ismertette azokat a tüneteket, amelyekkel a háziorvos leggyakrabban találkozik. A megfelel? kezelés érdekében kiemelte a jó anamnézis szükségességét, valamint a gyógyszerészekkel való együttm?ködésének fontosságát.

Dr. Bene Zsolt szakorvos (DE KK, Gyermekgyógyászati Klinika) A gyógyszerek helyes alkalmazása a gyermekkori asthma kezelésében címmel az egyre többeket érint?  megbetegedés gyakorlati oldaláról tájékoztatott. A diagnózis felállításának kérdései, az asthma tüneti kontrolljával kapcsolatos tudnivalók ismertetése után a kezelésére tért át. Részletesen ismertette a 6 éven aluli és felüli gyermekek kezelésének ciklusait, az alkalmazott gyógyszereket, különös tekintettel az inhalációs gyógyszerekre, valamit az otthoni kezelésre.

Az orvosok után a gyógyszerész szakemberek el?adásai következtek. A sort prof. dr. Szök? Éva egyetemi tanár (SE GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet, MGYT elnök) nyitotta, aki a káros gyógyszerhatásokról, a gyógyszerallergiáról osztotta meg a fontosabb tudnivalókat. Ismertette a gyógyszerek által kiváltott immunreakciók típusait, azok jellemz?it. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyógyszerallergia nem mindig ?igazi?, sokszor pszeudo-allergiáról kell beszélni. Kialakulásának betegfügg? és gyógyszerfügg? tényez?inek ismertetése után megjegyezte, ma sokszor a gyógyszerallergia kifejezés helyett helyesebb a gyógyszer túlérzékenység kifejezés használata. A tünetek és a megjelenési id? szerinti csoportosításuk után rátért azokra a teend?kre, amelyekre a gyógyszerallergia kialakulása esetén szükség van, majd ismertette azokat a gyógyszercsoportokat, amelyek ezt okozhatják. Végezetül felhívta a figyelmet a gyógyszerészek teend?ire is. 

Az Allergiás b?rgyulladás, dermatitis, ekzema napjaink leggyakoribb dermatológiai gondja: az egészségügy szerepl?inek kompetenciái a b?rbetegek komplex ellátásában cím? el?adásával prof. dr. Soós Gyöngyvér egyetemi tanár (SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet) következett ez után. Miután ismertette az allergiás b?rgyulladás klinikai jellemz?it, kezelési elvét, a kialakulását befolyásoló tényez?kre tért rá. Az allergiás dermatitis ellátásában minden szerepl?re ? gyermekgyógyász, véd?n?, szül? stb. ? szükség van ? emelte ki. Ezt követ?en a kontakt ekcémával kapcsolatos ismereteit osztotta meg a hallgatósággal, kitérve a terápiás elvre is. Végezetül az orvosokkal és a betegekkel való együttm?ködés fontosságára is felhívta a figyelmet.

Dr. Bácskay Ildikó egyetemi docens (DE GYTK, Gyógyszertechnológiai Tanszék) A lakossági gyógyszerellátásban gyógyszerészi gondozás keretében végzett feln?tt és gyermek allergiás rhinitis öngyógyításának irányításáról cím? irányelv bemutatása címmel a gyógyszerészek számára készített szakmai ajánlásukat mutatta be. Ennek els? részében általános ajánlásokat fogalmaztak meg, míg a második részben az allergiás rhinitis öngyógyításához szükséges szakmai ajánlások kerültek ismertetésre. (Az el?adás írásos anyagát kis füzet formájában a Patikanap szervez?i valamennyi gyógyszertárnak el?zetesen kiküldték.)

A találkozó állófogadással zárult.

mgyk.gyh

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Prof. dr. Halmos Gábor

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Dr. Szilasi Mária

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Dr. Jancsó Zoltán

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Dr. Bene Zsolt

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Prof. dr. Szök? Éva

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Prof. dr. Soós Gyöngyvér

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében

Dr. Bácskay Ildikó

Orvos-gyógyszerész találkozó a Patikanap keretében