Személyi jogosok pontszám igazolása – mgyk.hu


FIGYELEM!

A személyi jogos gyógyszerészek gyakorlati idő igazolását az OGYÉI kizárólag az egyéni vállalkozók részére illetve

a gyógyszertárat működtető gazdasági társasággal munkaviszonyban nem álló személyi jogos gyógyszerész részére ad ki.

A kérelem iratmintája itt érhető el!

A többi ilyen irányú kérelmet az OGYÉI hivatalból kell elutasítsa.