Tájékoztató az ÁEEK soron kívüli ügyintézésér?l ? módosítva


Tisztelt Egészségügyi Dolgozó!

A tegnapi nap tapasztalatai alapján a mai napon már csak a F?városi Kormányhivatal Kormányablakai állnak rendelkezésre meghosszabbított nyitva tartással. A soron kívüli ügyintézés lehet?sége továbbra is valamennyi Kormányablaknál igénybe vehet?.

Fentieknek megfelel?en tegnapi levelem az alábbiak szerint módosult:

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér?l és védelmér?l szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján 2017. november 1-jét?l valamennyi egészségügyi dolgozó köteles igénybe venni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szolgáltatásait. Az EESZT szolgáltatásainak használatával gyorsabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá tehet? a betegellátás.

Az EESZT szolgáltatásai az EESZT ágazati portálon is elérhet?k, az egészségügyi dolgozók azonban általában az EESZT-t a megszokott medikai rendszerükkel fogják használni, az adatszolgáltatást ugyanis az EESZT-kompatibilis medikai rendszerek automatikusan megoldják. Az új e-egészségügyi szolgáltatások így integrálásra kerülnek a korábban jól megszokott rendszerbe.

Az EESZT szolgáltatásainak használatához ezért tároló elemet tartalmazó személyazonosító okmánnyal (e-személyivel) történ? azonosítás szükséges. Azok az egészségügyi dolgozók, akik nem rendelkeznek

e-személyivel, munkájukat továbbra is tudják végezni, azonban az EESZT által elérhet?vé tett adatokhoz nem férnek hozzá, és adatszolgáltatási kötelezettségeiket nem tudják teljesíteni.

Minden olyan dolgozó részére szükséges tehát az e-személyi igazolvány kiváltása, aki az EESZT-t használni fogja, az EESZT-hez kapcsolódóan adatokat fog továbbítani. A háziorvosi rendel?kben az orvosokat és az asszisztenseket, a patikákban ez minden expediáló dolgozót érint; a kórházaknál az orvosok számára biztosan szükséges e-személyi igazolvány, mert így tudnak az EESZT-hez kapcsolódó medikai rendszerbe belépni, ahol mint kezel?orvos adatot tudnak lekérni a betegér?l. Felhívom ezért szíves figyelmét, hogy ha régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkezik, úgy a legközelebbi kormányablakban igényeljen cserét, illetékmentesen.

Az e-személyit bármely kormányablakban ki lehet váltani. Az EESZT szolgáltatásainak használatára,az e-személyivel való azonosításra vonatkozó részletes tájékoztató elérhet? a https://eegeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon; az Önhöz legközelebb es? kormányablakok megtalálásában pedig a http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok portál ad segítséget.

Az igazolványcsere megkönnyítése érdekében a keddi napon (2017. október 31-én) az egészségügyi dolgozók, gyógyszertári dolgozók és gyógyszertári asszisztensek ? e min?ségük igazolása esetén ? soron kívül intézhetik e-személyivel kapcsolatos okmányügyeiket. E napon továbbá a F?városi Kormányhivatal Kormányablakai meghosszabbított nyitva tartással, a szokásos nyitvatartáshoz képest további 2 órán keresztül állnak rendelkezésre, kizárólag ezen ügyek intézésére.

Bízom benne, hogy ezen intézkedésekkel is megkönnyítjük az e-egészségügyi szolgáltatások használatát, az ehhez szükséges feltételek biztosítását.

Együttm?ködését el?re is köszönöm!

Tisztelettel:

Vartus Gergely

miniszteri biztos