XIV. Országos Patikanap


Tisztelt Gyógyszerész N?!  Tisztelt Gyógyszerész Úr!

A Magyar Gyógyszerészi Kamara idén Debrecen városában rendezi a hagyományos Patikanap országos megnyitóját és ehhez kapcsolódó központi programját.

A Patikanap az elmúlt másfél évtizedben olyan nyílt nappá vált, ahol a nagyközönség betekintést nyerhet a gyógyszerészek mindennapi tevékenységébe, közelebbr?l megismerhetik felel?sségteljes munkájukat és az egészségügyben betöltött fontos szerepüket. A Patikanaphoz kapcsolódóan indul el minden évben az a szakmai program is, amely az azt követ? hónapokban a gyógyszerészek népegészségügyi aktivitásának fókuszába kerül.

Az Országos Patikanap témája:
A gyógyszerész szerepe az allergiás megbetegedések megel?zésében és kezelésében.

Célunk, hogy egészségmeg?rz? el?adásainkkal, kerekasztal beszélgetéseinkkel, szóróanyagainkkal és a Magyarország átfogó egészségvédelmi sz?r?program keretén belül m?köd? sz?r?busz közrem?ködésével a helyi lakosság minél szélesebb rétegéhez eljussunk. A megnyitón köszönt?t mond Dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán egészségügyért felel?s államtitkár, valamint a gyógyszerészeti szervezetek országos és helyi képvisel?i is.

Az ünnepélyes megnyitó helyszíne:
Pharmagita Gyógyszertár (4028 Debrecen, Víztorony utca 11. ? Víztorony utcai lakótelep)

Id?pontja:
2017. június 7. (szerda), 9:30 óra

 Az orvos-gyógyszerész találkozó keretében szakmai konferenciára kerül sor, ahol vezet? allergológusok és egyetemi szakemberek közrem?ködésével a Patikanap szakmai témájában hangzanak el továbbképz? és programadó el?adások. A Magyar Gyógyszerészi Kamara a szakmai programokat a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal és a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen szervezi.

Az orvos-gyógyszerész találkozó helyszíne:
Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar nagy el?adóterme (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

Kezdési id?pontja:
11:00 óra.

A programot állófogadás zárja. Kérjük, hogy amennyiben lehet?sége van rá, a konferencián, majd az állófogadáson (kb. 13:30-tól) vegyen részt.

Várjuk nagy szeretettel!

A rendezvényen való részvételével kapcsolatban, kérjük szíves visszajelzését 2017. május 31-ig, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Hajdú-Bihar megyei irodájának email címén (mgykhbm@digikabel.hu)  illetve telefonon (52/530-263; 30/6466-869).

Budapest, 2017. május 22.

Tisztelettel:

Dr. Hankó Zoltán                                               Dr. Ujházi László 
elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara                 elnök, MGYK Hajdú-Bihar Megyei 

 

Az orvos-gyógyszerész találkozó programja itt található.